Klauzula informacyjna w przypadku sprzedaży produktu

 

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Irent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Herbu Janina 4/82

Kontakt w sprawie ochrony danych

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: kontakt@it-irent.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.

Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Transfer danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Prawa osoby, której dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

•  żądania dostępu do swoich danych,

•  uzyskania kopii swoich danych,

•  sprostowania swoich danych,

•  przeniesienia swoich danych

•  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 

 

 

Klauzula informacyjna w przypadku umowy najmu

 

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rent Up Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15.

Kontakt w sprawie ochrony danych

Spółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)

Czas przetwarzania danych

Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Transfer danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Prawa osoby, której dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych, 
  • uzyskania kopii swoich danych, 
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

Klauzula informacyjna w przypadku umowy subskrybcji

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15. Administrator wyznaczył IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.

WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO. Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.

Pani/Pana dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§ żądania dostępu do swoich danych,

§ uzyskania kopii swoich danych,

§ sprostowania swoich danych,

§ przeniesienia swoich danych

§ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 

 

Koszyk

Koszyk jest pusty

 

Popularne wyszukiwania:

Account

Account

Nie masz konta?
Create an Account